Niue aga fakamotu okalana

AUCKLAND REGION

Image

NAFO - NIUE AGA FAKAMOTU OKALANA

TAKITAKI: SHEELAGH VILIUA
HAGI TAKITAKI: MAC IKITULE
TOHIKUPU: FOINI HEKAU
HAGAI TOHIKIUPU: LOLOKINI PAVIHI
LEVEKI TUPE: PATRICK LINO
HAGAILEVEKI TUPE: ILUNA MAKENSI
TAU KUKUI MAI:
OKALANA TOGA: ANGELINE KALAUNI
OKALANA LALO: JOHN ERIC
OKLANA UTA: PITA POLIMA
OKALANA TOKELAU: SHAWN LOMU

regions

Check out the groups around Aotearoa