Niue aga fakamotu okalana

AUCKLAND REGION

Image

NAFO - NIUE AGA FAKAMOTU OKALANA

TAKITAKI: MAC IKITULE
HAGI TAKITAKI: LYNN PAVIHI
TOHIKUPU: JOYLYN IKIUA
HAGAI TOHIKIUPU: OFANIA HALO
TOHI TUPE: JON ERIC
HAGAI TOHI TUPE: IRUNA MAKENSI
TAU KUKUI MAI:
OKALANA TOGA: MAC IKITULE
OKALANA LALO: PITA POLIMA
OKLANA UTA: JON ERIC
OKALANA TOKELAU:

regions

Check out the groups around Aotearoa